Erasmus+: 30 rokov, národné údaje za rok 2016

16. decembra 2017

Erasmus + SK 2016

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci […]

Čítať celý dokument »

Komisia schválila dve nové chránené označenia pôvodu – pre slovenské a francúzske vína

16. decembra 2017

Európska komisia dnes (15.12.) schválila žiadosť o zápis dvoch názvov vín do registra Chránených označení pôvodu (CHOP),pre slovenský „Skalický Rubín“ a pre francúzsky „La Clape“ . Vedúci zastúpenia Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol:  „Skalický rubín je ďalším z radu slovenských vín, ktoré sú medzi európskymi chránenými označeniami pôvodu. V európskom registri je tak spolu […]

Čítať celý dokument »

Predseda EK Jean-Claude Juncker sa stretol s lídrami krajín V4 a s talianskym premiérom

15. decembra 2017

Toto stretnutie sa uskutočnilo  pred začiatkom dnešného samitu a jeho hlavnou témou boli otázky migrácie. Všetky zúčastnené strany potvrdili svoje odhodlanie riešiť spoločné výzvy v tejto oblasti spoluprácou. Krajiny V4 jasne ukázali  solidaritu a zaviazali sa poskytnúť príspevok 35 miliónov Eur pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku. Tento fond, spolu s […]

Čítať celý dokument »

Odkazy na užitočné zdroje

14. decembra 2017

V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News. Obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK. Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk

Čítať celý dokument »

278 miliárd EUR z eurofondov v reálnej ekonomike EÚ

14. decembra 2017

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Bola zverejnená Strategická správa o implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2017. Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest. Celkom boli do konca […]

Čítať celý dokument »

Ste kompatibilní s Galileom?

14. decembra 2017

Galileus ap -GSA-atd

Včera boli na obežnú dráhu vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov. Galileo podporuje núdzové operácie, poskytuje presnejšie navigačné služby, ponúka lepšiu časovú synchronizáciu kritických infraštruktúr a zaručuje bezpečné služby pre verejné orgány. Systém bol spustený presne pred rokom a odvtedy ho využíva čoraz viac podnikov či […]

Čítať celý dokument »

Glyfozát: reakcia Komisie na európsku iniciatívu občanov

13. decembra 2017

Európska komisia v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ odpovedá obavy občanov EÚ a oznamuje opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. V dnešnom oznámení sa stanovuje spôsob, ako postupovať ďalej: v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa […]

Čítať celý dokument »

“SatCab” smernica o vysielaní online aj mimo svojej domovskej krajiny

13. decembra 2017

Nie všetci Slováci žijúci mimo Slovenska môžu sledovať vysielanie slovenských televízií online aj mimo svojej domovskej krajiny. Väčšinu obsahu našich televízií nie je možné sledovať za hranicami, aj napriek tomu, že tisícky Slovákov žijúcich v zahraničí by boli ochotné za takýto obsah platiť a vysielatelia by boli ochotní svoj obsah šíriť aj mimo Slovenska. Prekážkou […]

Čítať celý dokument »

Akčný plán pre lepšiu planétu

13. decembra 2017

Dva roky od Parížskej dohody je EÚ v popredí boja proti klimatickým zmenám. Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, dnes Európska komisia predstavila niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky. Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti: Finančný sektor v službách klímy Plán […]

Čítať celý dokument »

Cestovná mapa pre prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

12. decembra 2017

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Európska komisia stanovila plán prehĺbenia hospodárskej a menovej únie vrátane konkrétnych krokov, ktoré sa majú prijať počas nasledujúcich 18 mesiacov. Návrhy vychádzajú z vízie stanovenej v správe piatich prezidentov z júna 2015 a z reflexných dokumentov o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a budúcnosti financií EÚ z jari 2017. Otázky a odpovede: Komisia stanovila plán […]

Čítať celý dokument »