Riadenie migrácie, ktoré obstojí v budúcnosti: Európska komisia stanovuje ďalší postup

8. decembra 2017

Európska komisia dnes predložila svoj plán ako dosiahnuť definitívnu dohodu o migračnej politike do leta budúceho roku. O tomto politickom pláne bude Komisie rokovať s vedúcimi  predstaviteľmi  EÚ 14. decembra. Európa sa v oblasti migrácie postupne odkláňa od krízového riadenia a je preto potrebné vytvoriť stabilnú dohodu o nadčasovej migračnej a azylovej politike EÚ. Tromi […]

Čítať celý dokument »

Európsky zbor solidarity má jeden rok

8. decembra 2017

EZbor Solidarity

Rok po tom, ako Európska komisia zriadila Európsky zbor solidarity, je v ňom zaregistrovaných 42 745 mladých ľudí zo všetkých členských štátov. Z nich 2 166 začalo reálne pôsobiť v 1 434 organizáciách. Zo Slovenska je momentálne v Zbore zaregistrovaných 417 záujemcov. Cieľom je dosiahnuť aby sa do roku 2020 zaregistrovalo až 100 000 mladých […]

Čítať celý dokument »

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

7. decembra 2017

Európska komisia dnes predkladá akčný plán a návrhy konkrétnych krokov na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025. Hospodárska a finančná kríza, ktorá postihla Európu, sa nezačala v eurozóne, odhalila však niektoré jej inštitucionálne nedostatky. O necelých desať rokov neskôr všetky európske […]

Čítať celý dokument »

Prezident Kiska udelil ďakovnú medailu vedúcemu Zastúpenia EK na Slovensku Dušanovi Chrenekovi

7. decembra 2017

medaila Chrenekovi

Pri príležitosti ukončenia diplomatického pôsobenia na Slovensku dnes prezident Andrej Kiska osobne udelil ďakovnú medailu Dušanovi Chrenekovi za príkladnú činnosť v prospech šírenia významu európskych hodnôt a spolupráce v Slovenskej republike. Vedúci Zastúpenia poďakoval prezidentovi za ocenenie a vyzdvihol iniciatívu spred niekoľkých týždňov, kedy sa traja najvyšší ústavní činitelia prihlásili k pro-európskej konštruktívnej politike, a teda […]

Čítať celý dokument »

Demokratická opozícia vo Venezuele, laureát Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2017

5. decembra 2017

A woman holds a Venezuelan flag on her chest as she joins a roadblock in Caracas, Venezuela, Tuesday, May 2, 2017. Residents blocked streets with trash bags, broken concrete and twisted metal Tuesday to protest the president's bid to rewrite the constitution amid a deepening political crisis. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Demokratická opozícia vo Venezuele: Národné zhromaždenie (Julio Borges) a všetci politickí väzni, ktorých uvádza Foro Penal Venezolano a ktorých reprezentujú Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González. Vo Venezuele už niekoľko rokov trvá politická kríza. Vládnúca strana postupne obmedzuje zásady právneho štátu a ústavný poriadok a v […]

Čítať celý dokument »

Filmová cena LUX 2017

5. decembra 2017

Ja ako tekvicka

Už od roku 2012 uvádza Európska únia do kín snímky nominované na filmovú cenu LUX prostredníctvom podujatia Filmové dni LUX. LUX FILM PRIZE Filmové dni LUX predstavujú prepojenie medzi európskymi filmami a Európanmi. Konajú sa každoročne na jeseň vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Premietané sú 3 finálne snímky, ktoré boli nominované na Filmovú cenu […]

Čítať celý dokument »

Newsletter 11/2017 Úradu EÚ pre publikácie

4. decembra 2017

po-newsletter-dec17

Európsky úrad pre publikácie prináša v novembrovom Info magazíne viac informácií o Európskom pilieri sociálnych práv a o nasledujúcich témach sociálnej politiky: Zamestnanosť a sociálny rozvoj v Európe v r. 2017, Sociálna mobilita v EÚ, Môj región, moja Európa, naša budúcnosť (Siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti):  https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/014d75b6-aefa-11e7-837e-01aa75ed71a1   Newsletter:    https://publications.europa.eu/documents/10184/2640244/November_2017/   Viac:   https://publications.europa.eu/en/newsletter/   Eu pilier sociálnych práv:    https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

Čítať celý dokument »

Otvorený online kurz Európskeho výboru regiónov – „Ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky EÚ pre mestá a regióny“

2. decembra 2017

logo_CoR-vertical-positive-en-quadri_LR

Od 15. januára 2018 bude dostupný ďalší bezplatný hromadný otvorený online kurz (MOOC) Európskeho výboru regiónov. Toto tretie vydanie sa zameria na tému „Ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky EÚ pre mestá a regióny“. MOOC poskytne informácie o súčasných a budúcich politikách a programoch EÚ, ako aj praktické nástroje a príklady dostupných možností financovania a podpory na miestnej a regionálnej úrovni. Kurz je dostupný v anglickom, francúzskom […]

Čítať celý dokument »

Výdavky na výskum a vývoj v r. 2016

2. decembra 2017

V roku 2016 vynaložili členské štáty EÚ na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, zostali minulý rok na úrovni 2,03 %. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76 %. V porovnaní s inými hospodárstvami bola […]

Čítať celý dokument »

Publikácia: EGovernment v lokálnej a regionálnej správe

1. decembra 2017

eGovernment titl

Publikácia:  EGovernment v lokálnej a regionálnej správe (EGovernment in local and regional administrations) Táto malá publikácia obsahuje nástroje a konkrétne informácie ako nájsť a implementovať európske fondy pre modernizáciu verejnej správy a služieb s využitím digitálnych riešení v lokálnej a regionálnej správe. KK0617072ENN.en Viac v prílohe a na:   https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/02f2c14b-aefa-11e7-837e-01aa75ed71a1

Čítať celý dokument »