Finalisti na cenu Európskeho zeleného hlavného mesta 2019

22. Apríla 2017

eu-green-capital-award

Finalisti na cenu Európskeho zeleného hlavného mesta 2019 (European Green Capital Award (EGCA)) Finalistami sú: Ghent (Belgium), Lahti (Finland), Lisbon (Portugal), Oslo (Norway) and Tallinn (Estonia) Pozrite si video na:  https://www.youtube.com/watch?v=toA0j8anTJY   Zdroj:    http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

Čítať celý dokument »

60 rokov Rímskych zmlúv

22. Apríla 2017

60Romelogo

Pred šesťdesiatimi rokmi boli v Ríme položené základy pre Európu, ktorú poznáme dnes, a začalo sa najdlhšie obdobie mieru v jej dejinách. Rímskymi zmluvami sa zaviedol spoločný trh, na ktorom sa ľudia, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať, a zároveň sa vytvorili podmienky pre prosperitu a stabilitu európskych občanov. Pri príležitosti tohto výročia si […]

Čítať celý dokument »

Eurostat: V roku 2015 poklesol počet udelených občianstiev v krajinách EÚ

22. Apríla 2017

V roku 2015 získalo občianstvo niektorého štátu Európskej únie približne 840 000 ľudí, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z celkového počtu občianstiev EÚ bolo pritom 87 percent udelených občanom z krajín mimo EÚ. Najväčšiu skupinu občanov, ktorí získali občianstvo EÚ, tvorili v roku 2015 Maročania (získali občianstvo najmä v Taliansku, Španielsku alebo Francúzsku), […]

Čítať celý dokument »

Víťazi Ceny Európskej únie za literatúru 2017

22. Apríla 2017

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dnes oznámil mená víťazov Ceny EÚ za literatúru 2017, ktorá sa každoročne udeľuje novým nádejným a začínajúcim autorom zo všetkých kútov Európy. Ocenených bolo 12 autorov, a to: Rudi Erebara (Albánsko), Ina Vultchanova (Bulharsko), Bianca Bellová (Česká republika), Kallia Papadaki, (Grécko), K. Thoroddsen Halldóra (Island), Osvalds Zebris (Lotyšsko), […]

Čítať celý dokument »

Seminár: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

20. Apríla 2017

Organizátor: Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO. Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá […]

Čítať celý dokument »

DG Communication – Nové publikácie apríl 2017

15. Apríla 2017

DG Communication – Nové publikácie apríl 2017 Čítajte na:   http://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=175&lang=default

Čítať celý dokument »

Video – Práva občanov Európskej únie

15. Apríla 2017

Video – Práva občanov Európskej únie: https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights   Zdroj: European Parliament  EuroparlTV 

Čítať celý dokument »

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) – otázky a odpovede

15. Apríla 2017

Video:     https://youtu.be/aIFQ7y7fnoo?list=PLLu62aebfdNvl9xryNdIc4YEymrBJ71aH https://www.youtube.com/watch?v=aIFQ7y7fnoo&list=PLLu62aebfdNvl9xryNdIc4YEymrBJ71aH&index=7 Čo je článok 50? V článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje postup, ktorý umožňuje členskému štátu vystúpiť z Európskej únie, ak si to tento členský štát želá. Táto možnosť bola prvýkrát zavedená Lisabonskou zmluvou v roku 2007. Ako môže členský štát článok 50 aktivovať? Členský štát, ktorý chce vystúpiť […]

Čítať celý dokument »

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti súdnictva za rok 2017: justičné systémy sú efektívnejšie, ale problémy zostávajú

11. Apríla 2017

Komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti súdnictva za rok 2017, v ktorom hodnotí kvalitu a nezávislosť justičných systémov v členských štátoch EÚ. Jeho cieľom je pomôcť vnútroštátnym orgánom zlepšiť efektívnosť ich justičných systémov.  Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní sa porovnávací prehľad za rok 2017 zameriava na nové aspekty fungovania justičných systémov a skúma […]

Čítať celý dokument »

Seminár Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

10. Apríla 2017

POZVÁNKA na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska? Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Viac v prílohe: Pozvánka – Ako znižovať zaostávanie regiónov SR-ZEK

Čítať celý dokument »