Kampaň: Bezpečná a zdravá práca pri dočasnom zamestnávaní

9. októbra 2017

Bezoecna a zdrava praca

Kampaň je zameraná na agentúry dočasného zamestnávania a cezhraničných pracovníkov. Beží od októbra 2017 do mája 2019. Okrem aktivít na zvyšovanie kvality podmienok práce, povedomia sa budú uskutočňovať aj početné kontroly.   Viac na:    https://www.european-temporary-work-campaign.eu/

Čítať celý dokument »

Video: Komisár Moscovici vysvetľuje ako sa v členských krajinách „stráca“ 50 mld. z DPH

9. októbra 2017

vat-fraud

Videá sú v dvoch jazykoch – Englich a French: Social media hashtag: #FairTaxation Downloadable link for social media: EN Downloadable LOW RESOLUTION MP4 EN Downloadable HD MP4 FR Downloadable LOW RESOLUTION MP4 FR Downloadable HD MP4 Embed codes: Embed code EN Embed code FR  

Čítať celý dokument »

Granty na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

6. októbra 2017

Európska komisia vypísala výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu informovania o úlohách kohéznej politiky v regiónoch. Cieľom výzvy okrem iného je: zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí, šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení […]

Čítať celý dokument »

Podpora učňovskej prípravy v Európe

6. októbra 2017

Európska komisia dnes prijala návrh na Európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Na základe rozsiahlej konzultácie EK odporúča 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť zamestnateľnost učňov  a vytvoriť vysokokvalifikovanú a zručnú pracovnú silu. Kľúčové kritériá: na […]

Čítať celý dokument »

Získajte grant na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

5. októbra 2017

EK:  Pomôžte nám lepšie informovať o úlohách kohéznej politiky a podporovať jej pochopenie v rámci všetkých regiónov EÚ zapojením sa do výzvy o poskytnutie grantu od Európskej komisie. Cieľom výzvy okrem iného je: zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí, šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike […]

Čítať celý dokument »

Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

5. októbra 2017

2.1 Amazon – Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať. Viac: Tlačová správa   2.2 Apple – […]

Čítať celý dokument »

Modernejšie pravidlá v oblasti DPH

5. októbra 2017

Európska komisia dnes predložila plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty, najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel zjednoduší systémy pre štátnu správu a tiež aj podniky. Na dani z pridanej hodnoty dochádza ročne k strate viac ako 150 miliárd Eur, čo sú prostriedky, ktoré by sa dali využiť napríklad na školy, cesty […]

Čítať celý dokument »

Efektívnejšie verejné obstarávanie

5. októbra 2017

Európska komisia dnes predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu. Dnešná iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov: Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – vyžaduje […]

Čítať celý dokument »

Zhodnotenie diania v EÚ

3. októbra 2017

Radi by sme Vás upozornili na pravidelný príspevok vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, v ktorom každý pondelok stručne hodnotí dianie z pohľadu Zastúpenia EK na Slovensku počas uplynulého týždňa. Krátke video Vám prinesie praktický prehľad o EÚ udalostiach minulých dní. Sledujte na: https://www.facebook.com/zekvsr/videos/1863050423711931/  

Čítať celý dokument »

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

3. októbra 2017

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti. Prečo […]

Čítať celý dokument »