Z Grécka a Talianska minulý mesiac členské štáty premiestnili rekordný počet utečencov

31. júla 2017

Európska komisia dnes predstavila 14. správu o pokroku v oblasti premiestňovania žiadateľov o azyl v rámci EÚ a presídľovaní utečencov z nečlenských krajín. Z nej vyplýva, že v júni 2017 sa podarilo premiestniť rekordný počet osôb (viac ako 2000 osôb z Grécka a takmer 1000 z Talianska). Celkovo počet premiestnení za minulý mesiac dosiahol 24676 osôb, z toho najlepšie svoj záväzok v tejto oblasti plnili Malta (takmer 105 […]

Čítať celý dokument »

Prieskum: Záujem o cezhraničné internetové nákupy v EÚ narastá

31. júla 2017

Ako ukázala nová Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok 2017, čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ. Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7 percenta v roku 2007 na […]

Čítať celý dokument »

Európsky kontaktný bod: Pozývame vás na augustové semináre k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov

25. júla 2017

Pozývame Vás na podujatia: augustové informačné semináre v. Spišskej Novej Vsi (8.8.), Trenčíne (10.8.), Liptovskom Mikuláši (15.8.) a Žiari nad Hronom (17.8:). Semináre sa budú týkať septembrovej uzávierky 2017 a jej dvoch opatrení 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami. http://www.europapreobcanov.sk/ Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 […]

Čítať celý dokument »

Ročná správa 2016 k situácii v oblasti azylu v EÚ+

25. júla 2017

Dňa 5. júla 2017 vydal Európsky podporný úrad pre azyl (European Asylum Support Office – EASO) ročnú správu s prehľadom situácie v oblasti azylu pre EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko. Na základe viacerých zdrojov sa v nej skúmajú trendy v oblasti azylu vrátane hlavných výziev a reakcií v priebehu roka, významné zmeny v inštitucionálnej a právnej […]

Čítať celý dokument »

Vaše práva cestujúceho v Európe – video

25. júla 2017

travelling-rights

* Video Europarlamentnej TV je zamerané na práva cestujúcich železnicou, diaľkovými autobusmi, loďou alebo letecky (slovenské titulky): https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe

Čítať celý dokument »

Populácia EÚ k 1. januáru 2017

24. júla 2017

Počet obyvateľov EÚ dosiahol k januáru tohto roka, podľa údajov eurostatu, 512 miliónov. Niektoré krajiny EÚ registrujú prírastok, iné úbytok občanov. populacia EU 1.1.2017 Viac na:    http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-10072017-AP

Čítať celý dokument »

EHSV vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017

24. júla 2017

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017. Výbor tento rok ocení inovatívne projekty občianskej spoločnosti na podporu kvalitnej zamestnanosti a podnikania pre budúcnosť práce zamerané na mladých ľudí, migrantov a ostatné osoby, ktoré majú sťažený prístup na trh práce. Maximálne piatim víťazom sa udelí suma v celkovej výške 50 000 eur. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 8. […]

Čítať celý dokument »

Bezpečnosť a obrana: Komisii sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri zvyšovaní odolnosti EÚ voči hybridným hrozbám

20. júla 2017

Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová dnes (19. júla) prezentovali správu hodnotiacu pokrok a opatrenia, ktoré sa podarilo prijať v rámci implementácie spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a zároveň predstavili ďalšie potrebné kroky v tejto oblasti. Hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné […]

Čítať celý dokument »

V IT sektore vlani v EÚ pracovalo viac ako 8 miliónov odborníkov, na Slovensku to bolo vyše 73 tisíc

19. júla 2017

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, včera (18. júla) predstavil štatistiky zamestnanosti v oblasti odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) za rok 2016. Z nich vyplýva, že v minulom roku bolo v EÚ v tejto pozícii zamestnaných približne 8,2 milióna ľudí, čo predstavuje 3,7 percent z celkovej zamestnanosti. Najviac IT odborníkov bolo pritom v rámci EÚ zamestnaných vo Veľkej Británii […]

Čítať celý dokument »

Komisia podniká kroky na pomoc regiónom pri budovaní odolných hospodárstiev v ére globalizácie

19. júla 2017

Komisia včera (18. júla) predstavila nový súbor opatrení s cieľom podporiť európske regióny pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia“). Táto koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa osvedčila a prináša výsledky. Komisia preto v súčasnosti plánuje pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch pilotných projektoch: Podpora cielená na špecifické problémy […]

Čítať celý dokument »