Info centrá ED

ED logoPoskytujú všeobecné informácie o EÚ (podujatia na zvýšenie povedomia, webové stránky, publikácie, práca s miestnymi médiami) a vybavujú otázky zo strany verejnosti osobne alebo prostredníctvom telefónu/e-mailu.

Na Slovensku funguje nová sieť Europe Direct

Na Slovensku začala fungovať nová sieť informačných centier Europe Direct, ktorá bude jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na poskytovanie informácií občanom na miestnej úrovni.

Vďaka novej sieti budú mať občania k dispozícii:

  • všeobecné informácie o záležitostiach EÚ
  • odpovede na otázky o politikách Európskej únie
  • praktické informácie, napríklad ako zabezpečiť uznanie vysokoškolského diplomu v zahraničí alebo ako podať sťažnosť v prípade nebezpečných výrobkov
  • kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by chceli osloviť
  • odporúčania na prekonanie každodenných problémov pri uplatňovaní svojich práv v Európe
  • a mnoho ďalších praktických rád a informácií “

“Sieť Europe Direct má dôležitú úlohu pri informovaní o európskych otázkach. Taktiež pomáha vysvetľovať kroky, ktoré podniká Európska komisia na boj proti kríze a pri usmerňovaní pozornosti na témy týkajúce sa občanov. Verím, že nová generácia Europe Direct bude pre občanov v regiónoch dôležitým zdrojom informácií o právach a možnostiach, ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ,” povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

V novej generácii siete Europe Direct, ktorá bude trvať od roku 2013 a do roku 2017, pôsobí 12 informačných centier. Západnú časť Slovenska pokryjú informačné centrá pôsobiace v Nitre, Trenčíne, Komárne a Senici, na strednom Slovensku budú pôsobiť centrá v Žiline, Banskej Bystrici a Lučenci, východ Slovenska pokryjú centrá pôsobiace v Poprade, Prešove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.

Slovenská sieť patrí do celoeurópskej siete Europe Direct, v ktorej bude pôsobiť vyše 500 informačných centier v 27 členských krajinách, od júla pribudnú aj informačné centrá v Chorvátsku. Súčasťou informačnej siete Europe Direct sú i Európske dokumentačné centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ako aj informačná služba na bezplatnom tel. čísle 00 800 67 89 10 11. Na toto číslo sa dá volať z celej EÚ počas pracovných dní od 9.00 do 18.30 h, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie, vrátane slovenčiny.

Kontaktné údaje jednotlivých informačných centier siete Europe Direct možno nájsť na internetovej stránke www.europedirect.sk a na oficiálnej stránke Zastúpenia Európskej komisie v SR www.europa.sk.

Mapa informačných centier EUROPE DIRECT

EUROPE DIRECT Komárno                                           EUROPE DIRECT Poprad

Zuzana Szabóová                                                                                     Peter Litavec
Regionálne poradenské a informačné centrum                                 Regionálne poradenské a informačné centrum
Komárno                                                                                                     Poprad
Eötvösova 12                                                                                             Štefánikova 897/2
945 01 Komárno                                                                                        058 01 Poprad, P.O.BOX 36
rpic.kn@nextra.sk                                                                                      europedirect@europedirectpp.eu
http://www.rpickn.sk                                                                                   http://www.europedirectpp.eu/
+ 421 35 7701 938                                                                                    + 421 52 7721 320

EUROPE DIRECT Senica                                                EUROPE DIRECT Banská Bystrica

Ivona Klimentová                                                                                       Peter Pisár
Mesto Senica                                                                                              Regionálne európske informačné centrum BB
Štefánikova 1408/56                                                                                Skuteckého 13
905 25 Senica                                                                                             974 01 Banská Bystrica
europedirect@senica.sk                                                                           nfo@reic.sk
http://www.europedirect.senica.sk/                                                     http://www.reic.sk
+421 34 6516 180                                                                                      + 421 48 4174 250

EUROPE DIRECT Trebišov                                            EUROPE DIRECT Košice

Ján Petr                                                                                                      Katarína Pezlárová
Regionálne poradenské a informačné centrum                                 Regionálna inovačná agentúra Košice
Trebišov
M.R. Štefánika 1161/184   Komplex Berehovo                                    Heydukova 14
075 01 Trebišov                                                                                        040 01 Košice
rpic@rpic.tv                                                                                                 info@ria-kosice.sk
http://www.rpic.tv                                                                                        http://www.ria-kosice.sk/
+421 56 6681 360-2                                                                                 + 421 917 535 156

EUROPE DIRECT Trenčín                                              EUROPE DIRECT Nitra

Radka Halušicová                                                                                    Vladimíra Ašverusová
Trenčiansky samosprávny kraj                                                               Agroinštitút Nitra
K dolnej stanici 7 282/20 A                                                                      Akademická 4
911 01 Trenčín                                                                                           949 01 Nitra
europe.direct@tsk.sk                                                                                europedirect@agroinstitut.sk
http://www.europedirecttrencin.sk/                                                          http://www.agroinstitut.sk/europedirect
+421 32 6555 407                                                                                     +421 37 7910 290

EUROPE DIRECT Žilina                                                  UROPE DIRECT Spišská Nová Ves

Ján Kirnág                                                                                                  Peter Malatinský
Združenie miest a obcí Slovenska                                                         Spišská regionálna rozvojová agentúra
Hodžova 16                                                                                                 Štefánikovo námestie 1
010 01 Žilina                                                                                               052 01 Spišská Nová Ves
centr@zmos.sk                                                                                          europedirect@europedirectsnv.eu
www.zmos.sk                                                                                             http://www.europedirectsnv.eu/
+ 421 903 559 624                                                                                   + 421 53 4298 270, 0907 935 391

EUROPE DIRECT Prešov                                              EUROPE DIRECT Lučenec

Ladislav Babuščák                                                                                 Michaela Hrnčiarová
Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov Veľký Šariš                 Mestský úrad Lučenec
Hlavná 44                                                                                                    Novohradská 1
082 21 Veľký Šariš                                                                                    984 01 Lučenec
asociaciatsp@gmail.com                                                                         mesto@lucenec.sk
http://www.asociaciatsp.sk                                                                    www.lucenec.sk
+421 905 755 238                                                                                     + 421 47 4307 220