EDIC SNV

Informačné centrum EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Centrum sídli v budove Mestského úradu Mesta Spišská Nová Ves  a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.

Prezentačné video Informačného centra EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves:

Informačné centrum môžete osobne navštíviť každý pracovný deň od 9:00 – 11:00 a od 12:00 – 14:00 na adrese Štefánikovo námestie 1, na 3. poschodí. Kontaktovať nás môžete aj telefonicky, emailom, prípadne faxom.

V informačnom centre EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves môžete získať potrebné informácie a odpovede na otázky týkajúce sa Európskej únie zamerané na prácu, štúdium, cestovanie, nakupovanie, pobyt a podnikanie v EÚ.

 Služby informačného centra EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves:

  • Poskytovanie informácií a aktualít z diania v EÚ
  • Praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach v EÚ
  • Odporúčania a rady na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní práv občanov EÚ
  • Bezplatné tlačené materiály a brožúry o Európskej únii v knižnici EDIC
  • Možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach organizovaných EUROPE DIRECT centrom
  • Kontaktné údaje európskych organizácií a inštitúcií
  • Možnosť vyhľadávania v našom centre informácie týkajúce sa EÚ prostredníctvom internetu na webových lokalitách EÚ

Adresy informačných EUROPE DIRECT centier v regiónoch nájdete tu. 

Medzinárodná služba EUROPE DIRECT pre Vás k dispozícií bezplatne

priestory