Informácia

9. februára 2018

Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct.

Kontakt:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
tel.: + 421 (2)54 43 17 18
fax.: + 421 (2)54 43 29 72
e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu