Ako zvýšiť úroveň zaočkovania: konzultácia s verejnosťou o možných opatreniach EÚ

22. decembra 2017

Európska komisia dnes spúšťa verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám. Návrh bude prijatý v budúcom roku. Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie v EÚ  a spolupráca v rámci EÚ vrátane podpory dialógu zainteresovaných strán a celosvetového zdravia. Konzultácia, ktorú nájdete tu, bude pre všetkých dostupná do 15. marca 2018. Po tomto dátume sa z pripomienok vypracuje správa.

Viac informácií nájdete na stránke EK venovanej verejnému zdraviu a očkovaniu.