Nové pravidlá na ochranu obchodu

21. decembra 2017

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá mení reakcie EÚ na  dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom.

Okrem toho Komisia vydala aj prvú správu o takýchto štátom spôsobených deformáciách zameranú na konkrétnu krajinu.

Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu, ktorými dokáže riešiť aktuálne problémy v prostredí medzinárodného obchodu, hlavne štátom spôsobené deformácie trhu vedúce často k nadmerným kapacitám. Zároveň ale plne rešpektuje medzinárodné záväzky EÚ vyplývajúce z právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Dnes uverejnená správa vecne opisuje niektoré aspekty čínskeho hospodárstva a zameriava sa na makroekonomiku krajiny, hlavné výrobné faktory, ktoré sa používajú vo všetkých výrobných procesoch (napr. pracovná sila, energia) a niektoré odvetvia čínskeho hospodárstva vrátane ocele a keramiky.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede