Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená!!

21. decembra 2017

18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018 (Category 1 – Smaller scale cooperation projects / Category 2 – Larger scale cooperation projects)
Aj projekty v rámci tejto výzvy môžu obsahovať témy kultúrneho dedičstva

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov.
Oprávnení žiadatelia: organizácie so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky.

Inšpirujte sa informáciami o doteraz podporených projektoch TU

Ostatné informácie TU