Kompletné výsledky septembrovej uzávierky 2017

21. decembra 2017

Výkonná agentúra EACEA včera (v pondelok, 18. decembra 2017) zverejnila posledné výsledky septembrovej uzávierky. Na našej webovej stránke prinášame, preto, prehľad kompletných výsledkov septembrovej uzávierky v oboch jej opatreniach: Družobné mestá a Siete medzi mestami.

Na Slovensko tak vďaka septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov potečie 451tis. eur. V opatrení Družobné mestá bol priemerný počet partnerov na jeden úspešný slovenský projekt viac ako 6, pričom boli zjavne uprednostnené projekty s partnerstvami s doteraz menej zastúpenými krajinami v programe. V prípade opatrenia Siete medzi mestami to bolo 10 a to v celoeurópskom merítku. V rámci opatrenia bolo  podporených 15 projektov, z čoho jeden pochádzal zo Slovenska (projekt obce Svodín  s názvom “YOUTH IS EUROPEAN FUTURE – Network for Challenging Euroscepticism and Motivating Young European Citizens to Participate in 2019 European Elections”).

Celkovo, v roku 2017, bolo podporených 42 projektov v celkovej hodnote 1,413mil. eur. Z toho 38 projektov (v hodnote 893tis. eur) bolo podporených v rámci opatrenia Družobné mestá, kde sa jedná o finančnú podporu jednorazových podujatí samospráv za účelom medzinárodnej výmeny a 4 väčšie projekty v hodnote 520tis. eur. Viac nájdete na www.europapreobcanov.sk.