Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017

18. decembra 2017

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8522