Prezident Kiska udelil ďakovnú medailu vedúcemu Zastúpenia EK na Slovensku Dušanovi Chrenekovi

7. decembra 2017

Pri príležitosti ukončenia diplomatického pôsobenia na Slovensku dnes prezident Andrej Kiska osobne udelil ďakovnú medailu Dušanovi Chrenekovi za príkladnú činnosť v prospech šírenia významu európskych hodnôt a spolupráce v Slovenskej republike.

medaila Chrenekovi

Vedúci Zastúpenia poďakoval prezidentovi za ocenenie a vyzdvihol iniciatívu spred niekoľkých týždňov, kedy sa traja najvyšší ústavní činitelia prihlásili k pro-európskej konštruktívnej politike, a teda k účasti Slovenska na ďalšej užitočnej spolupráci a integrácii v EÚ.

Je to mimoriadne dôležité, pretože vzťah slovenských občanov k EÚ sa odvíja aj od toho, ako k EÚ pristupujú politickí predstavitelia doma,“ konštatoval Dušan Chrenek.

Zároveň ocenil, že prezident od začiatku svojho pôsobenia zaradil otázky EÚ veľmi vysoko vo svojich aktivitách a dôležitých vystúpeniach a, samozrejme, najmä jeho konštruktívny tón. V tomto smere vyzdvihol vystúpenie prezidenta v Európskom parlamente, ktoré malo veľmi dobrý ohlas na európskej úrovni.

Taktiež poďakoval za jeho spoluprácu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku so spoločným cieľom: zvýšiť dôveru v budúcnosť EÚ a v dobré fungovanie EÚ, osobitne v časoch, kedy sa ľahko šíri demagógia, zjednodušovanie a vyslovené nepravdy.

Dušan Chrenek sa počas svojho pôsobenia zameral na tri základné ciele. Na zabezpečenie dobrej spolupráce medzi slovenskými inštitúciami a Európskou komisiou. Vysoká  kvalita tejto spolupráce sa prejavila najmä počas mimoriadne úspešného slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Druhým cieľom bolo pomáhať Slovensku napredovať v mnohých oblastiach dôležitých pre kvalitu života na Slovensku. Tretím cieľom bolo, aby ľudia na Slovensku vedeli, aké práva a príležitosti im Európska únia prináša a aby ich aj vedeli využívať.

Fotografie z dnešného prijatia