Newsletter 11/2017 Úradu EÚ pre publikácie

4. decembra 2017

po-newsletter-dec17

Európsky úrad pre publikácie prináša v novembrovom Info magazíne viac informácií o Európskom pilieri sociálnych práv a o nasledujúcich témach sociálnej politiky:

 

Newsletter:    https://publications.europa.eu/documents/10184/2640244/November_2017/

 

Viac:   https://publications.europa.eu/en/newsletter/

 

Eu pilier sociálnych práv:    https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en