Otvorený online kurz Európskeho výboru regiónov – „Ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky EÚ pre mestá a regióny“

2. decembra 2017

MOOC2018

Od 15. januára 2018 bude dostupný ďalší bezplatný hromadný otvorený online kurz (MOOC) Európskeho výboru regiónov. Toto tretie vydanie sa zameria na tému „Ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky EÚ pre mestá a regióny“. MOOC poskytne informácie o súčasných a budúcich politikách a programoch EÚ, ako aj praktické nástroje a príklady dostupných možností financovania a podpory na miestnej a regionálnej úrovni.

logo_CoR-vertical-positive-en-quadri_LR

Kurz je dostupný v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Po skončení kurzu dostanete bezplatné potvrdenie o jeho ukončení.

Kurz je bezplatný a prebieha výhradne online. Bude k dispozícii na online vzdelávacej platforme Iversity a bude zahŕňať videá, informačné prehľady, infografiku, ako aj niektoré praktické úlohy, ktoré umožnia účastníkom kurzu navzájom komunikovať v rámci platformy.

MOOC bude trvať šesť týždňov (15. januára – 23. februára 2018). Každý týždeň bude venovaný inej téme. Na štúdium si je potrebné vyhradiť približne 1,5 hodiny týždenne. Materiály kurzu zostanú dostupné online počas jedného roka, takže aj v prípade, že nemôžete ukončiť všetky kapitoly v januári a februári, budete mať možnosť pracovať pomocou vzdelávacích materiálov v tempe, ktoré si sami zvolíte.

Tento kurz bol vytvorený Výborom regiónov v spolupráci s viacerými generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie – pre regionálnu a mestskú politiku, pre rozpočet, pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Eurostat – ako aj s Európskou investičnou bankou a programami Interreg Europe a Urbact.

Tento kurz je bezplatný, otvorený pre každého, kto sa zaujíma o EÚ a regionálne a miestne záležitosti, a dostupný cez všetky zariadenia.

Zaregistrovať sa môžete už teraz – navštívte stránku Iversity platform, získajte viac informácií o MOOC a zaregistrujte sa hneď. https://cor.iversity.org/

Kontakt: contact-mooc@cor.europa.eu