Publikácia: EGovernment v lokálnej a regionálnej správe

1. decembra 2017

Publikácia:  EGovernment v lokálnej a regionálnej správe

(EGovernment in local and regional administrations)

Táto malá publikácia obsahuje nástroje a konkrétne informácie ako nájsť a implementovať európske fondy pre modernizáciu verejnej správy a služieb s využitím digitálnych riešení v lokálnej a regionálnej správe.

eGovernment titl

KK0617072ENN.en

Viac v prílohe a na:   https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/02f2c14b-aefa-11e7-837e-01aa75ed71a1