Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2018

1. decembra 2017

Europoslanci schválili viac peňazí na zvýšenie zamestnanosti mladých, podporu malých a stredných podnikov, vedu a výskum ako aj na program Erasmus+.

20171130PHT89212-cl

EÚ bude mať v roku 2018 k dispozícii 160,1 miliardy eur na záväzky a 144,7 miliardy eur na platby.

Viac na:    http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171127IPR88936/zamestnanost-mladych-rast-a-bezpecnost-ep-schvalil-rozpocet-eu-na-rok-2018