Bojujeme proti falošným správam: verejná konzultácia a expertná skupina

14. novembra 2017

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a plánuje založiť aj expertnú skupinu na vysokej úrovni . Výsledky týchto krokov prispejú k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018.

Verejná konzultácia

Svoje názory môžu až do polovice februára vyjadriť občania, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie, výskumní pracovníci či verejné orgány.  Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach:

  1. Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
  2. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté.
  3. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.

Expertná skupina

Prihlášky do expertnej skupiny je možné podávať do polovice decembra (výzva na podávanie prihlášok). V skupine majú byť zástupcovia z akademickej obce ale aj občianskej spoločnosti, aby bol výber expertov vyvážený. Skupina by mala začať fungovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.

Čo už funguje:

East StratCom Task Force – vznikla v marci 2015, úlohou tejto skupiny je každodenne zvyšovať povedomie o neustálych dezinformačných kampaniach Ruska, identifikovať a analyzovať ich,

www.euromyty.sk –  na tejto stránke Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vysvetľuje a uvádza na pravú mieru mýty o opatreniach EÚ, ktoré sú bulvárom často zbytočne nafúknuté, vytrhnuté z kontextu a neraz zavádzajúce, napríklad: zákaz hranoliek, hriankovačov a podobne.

Viac:

Tlačová správa

Verejná konzultácia

Výzva na podávanie prihlášok Expertná skupina na vysokej úrovni