Pracovný program pre Horizont 2020 bol vyhlásený

13. novembra 2017

Európska komisia vyhlásila ako bude použitých 30 mld. € na Program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 počas rokov 2018 – 2020 včítane štartovných 2,7 mld. € na naštartovanie Európskej rady pre inovácie.

Info v prílohe:

eic_pilot_factsheet_2018-2020_0

 

Viac na:    http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles,