Klimatická konferencia v Bonne – EÚ očakáva pokrok v Parížskej dohode

7. novembra 2017

6. novembra začala v nemeckom Bonne 23. konferencia OSN o zmene klímy (COP 23). Európska únia očakáva, že sa na konferencii opätovne potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Tiež by sa mal preukázať jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie jej ustanovení.

EÚ budú v Bonne zastupovať Miguel Arias Cañete, komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky a Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade ministrov EÚ.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker to vo svojom tohtoročnom prejave o stave Európskej únie v Európskom parlamente jasne zdôraznil: „Želám si , aby Európa bola lídrom v boji proti zmene klímy. Minulý rok sme nastavili globálne pravidlá hry v podobe Parížskej dohody, ktorá bola ratifikovaná práve tu v tomto Parlamente. Po rozplynutí sa ambícií v Spojených štátoch musí Európa zaistiť, aby sme z našej planéty znova urobili skvelé miesto. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva.“

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič sa zúčastní na konferencii 11.-12. novembra, okrem iného aj v časti venovanej klimatickému samitu miestnych a regionálnych lídrov. V tejto súvislosti povedal: ” Som presvedčený, že väčšinu opatrení v prospech klimaticky udržateľnej budúcnosti majú v rukách miestni a regionálni lídri. Prestavba budov na mikro-elektrárne, podpora nízkoemisnej mobility, zavádzanie inovatívnych technológií – to všetko si vyžaduje lokálne vlastníctvo a silnú angažovanosť na miestnej úrovni.  Mestá a regióny nielenže konajú v záujme zastavenia klimatických zmien, ale sú na čele klimatických opatrení. Práve o tom bude aj klimatický samit miestnych a regionálnych lídrov v rámci COP23.”

Konferencia potrvá do 17. novembra. Zúčastnia sa na nej ministri a vládni úradníci, ako aj celý rad zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora.

Prečítajte si celú tlačovú správu.

 

Tlačové konferencie EÚ v Bonne

Delegácia EÚ bude organizovať pravidelné tlačové konferencie, ktoré bude možné sledovať naživo i zo záznamu.

 

Ďalšie informácie: