Pracovný program Európskej komisie na rok 2018

6. novembra 2017

Pracovný program Európskej komisie na rok 2018 je  štvrtý pracovný program predstavený Junckerovou Komisiou.

Na naplnenie 10 prioritných oblastí vytýčila Komisia 26 iniciatív  – príloha:

CWP_factsheet_annex _I

 

Program je na:    https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_sk