Kvíz: – Ako dobre poznáte Vaše práva občana EÚ

30. októbra 2017

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP vás pozýva, aby ste sa zapojili do kvízu portálu Vaša Európa, ktorý bude prebiehať na Facebooku. (http://europa.eu/youreurope). Portál poskytuje praktické informácie o živote, cestovaní, práci, štúdiu a podnikaní v iných krajinách EÚ. Cieľom kvízu je spropagovať práva EÚ, ktoré majú občania EÚ, ich rodinní príslušníci a podnikatelia na jednotnom trhu. Vasa EUropa

Kvíz v slovenčine:    https://contest.fbapp.io/eurightssk

víz je dostupný od 16. októbra 2017 (9.00 hod.) do 5. novembra 2017 (18.00 hod.)

Kvíz:    https://apps.facebook.com/my-contests/eurightssk