Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

28. októbra 2017

Zapojte sa v budúcom roku do podujatí a osláv Európskeho roka kultúrneho dedičstva, ktoré sa budú konať v celej Európe, aby sa  všetkým občanom Európy priblížilo bohaté kultúrne dedičstvo.

2017_CULT-01-EYCH_onepage_SK_02

Výzva na predkladanie neziskových projektov aj k ERKD 2018:   https://eacea.ec.europa.eu/node/2099

ERKD 2018 na sociálnych sieťach:

Nwsletter

#lture

S us an email

 

Viac na:   https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en