Publikácia – Digital competences (A collection of innovative and inspiring resources)

20. októbra 2017

Dátum uverejnenia: 2017-09-21

Kolektiv autorov: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (Európska komisia)

Témy: Politika v oblasti vzdelávania, Informačné technológie a telekomunikácie

Oblasť: digitálna gramotnosť, digitálna technológia, inovácia, nové metódy vzdelávania, odborná príprava, politika vzdelávania, učebná metóda, vzdelávanie dospelých, školské profesijné vzdelávanie

Zdroj:   https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2d9d49f6-9f42-11e7-b92d-01aa75ed71a1