Ďalšia úspešná občianska iniciatíva

10. októbra 2017

Európska komisia obdržala v piatok 6. októbra už štvrtú občiansku iniciatívu. Zástupcovia združenia Stop glyfozátu v rámci iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala postup schvaľovania pesticídov a stanovila záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov. Podľa nich sa vystavenie herbicídom na báze glyfozátu spája u ľudí s rakovinou. Tvrdia tiež, že tieto prípravky vedú k degradácii ekosystémov. Iniciatívu podpísalo spolu 1,07 milióna občanov EÚ z 22 členských krajín (nezapojili sa Slovensko, Česká republika, Estónsko, Rumunsko, Portugalsko a Veľká Británia).  

Európska komisia pozve hlavných organizátorov iniciatívy do 3 mesiacov do Bruselu, na pôde Európskeho parlamentu sa uskutoční verejné vypočutie so všetkými zainteresovanými stranami a následne sa EK rozhodne, či na túto iniciatívu bude reagovať zmenou legislatívy, nejakou inou formou, alebo na ňu nebude reagovať. Svoje rozhodnutie zdôvodní a zverejní. Občianska iniciatíva je hodnotným nástrojom, ako ovplyvňovať európsku politiku už z úrovne občana. Na to, aby sa ňou Európska komisia začala zaoberať, je potrebných aspoň 1 milión podpisov od občanov z aspoň 7 členských krajín.