Európsky deň jazykov v regióne – ZŠ Nad Medzou – 2

28. septembra 2017

Dňa 26. septembra 2017 sa na základnej škole na ulici Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo druhé podujatie k príležitosti Európskeho dňa jazykov 2017.

Podujatia sa zúčastnilo 19 žiakov deviatej triedy. Podujatie malo informačný, vzdelávací a zábavný charakter s cieľom podnietiť mladých ľudí k väčšiemu záujmu o poznávanie a učenie sa cudzích jazykov.

Foto z podujatia:

IMG_9766*IMG_9768*IMG_9774*IMG_9775***