Európsky deň jazykov v regióne – ZŠ Nad Medzou – 1

28. septembra 2017

Dňa 26. septembra 2017 sa na základnej škole na ulici Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo prvé podujatie k príležitosti Európskeho dňa jazykov 2017.

Podujatia sa zúčastnilo 26 žiakov siedmej triedy. Podujatie malo informačný, vzdelávací a zábavný charakter s cieľom podnietiť mladých ľudí k väčšiemu záujmu o poznávanie a učenie sa cudzích jazykov.

Foto z podujatia:

IMG_9760*IMG_9762*IMG_9763*IMG_9765***