Európsky deň jazykov v regióne – ZŠ Spišské Vlachy

28. septembra 2017

Dňa 25. septembra 2017 sa na základnej škole na Komenského ul. v Spišských Vlachoch uskutočnilo podujatie k príležitosti Európskeho dňa jazykov 2017.

Podujatia sa zúčastnilo 24 žiakov ôsmej triedy. Podujatie malo informačný, vzdelávací a zábavný charakter s cieľom podnietiť mladých ľudí k väčšiemu záujmu o poznávanie a učenie sa cudzích jazykov.

Foto z podujatia:

IMG_9759*IMG_9750*IMG_9755*IMG_9756***