Európsky dvor audítorov – publikácia Ochrancovia financií

12. septembra 2017

Kto kontroluje, či politiky EÚ spĺňajú svoje ciele a či sa peniaze daňových poplatníkov vynakladajú dobre?

Ako pomáhajú audítori EÚ zlepšovať finančné hospodárenie Európy?

DOC_2efb3c3fb-3701-11e7-a08e-01aa75ed71a1.sk

Odpovede aj na ďalšie otázky nájdete v novej publikácii Európskeho dvora audítorov, v prílohe alebo na:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/efb3c3fb-3701-11e7-a08e-01aa75ed71a1