Európska noc výskumníkov (NIGHT)

12. septembra 2017

Chceli by ste, aby sa viac ľudí zaujímalo o výskum? Zapojte sa do Európskej noci výskumníkov!

Je to celoeurópske verejné podujatie zamerané na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri. Zapojených je viac ako 30 krajín a vyše 300 miest.

Tieto podujatia interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú, čo výskumníci robia pre spoločnosť, a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi.

Podrobnejšie informácie o tom, ako prepojiť vaše podujatie s Európskou nocou výskumníkov, nájdete ďalej v časti Ako sa prihlásiť na nižšie uvedenej adrese.

2017-science-is-wonderful-header*

Prečítajte si najčastejšie otázky o Európskej noci výskumníkov.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/researchers-night_sk