Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

8. septembra 2017

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou apelujú na spoločnosť Volkswagen aby neodkladne dokončila opravy všetkých automobilov, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.

Spoločnosť Volkswagen by predovšetkým mala:

  • čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave
  • poskytnúť spotrebiteľom dostatočné informácie, o tom čo oprava obnáša, čo musí spotrebiteľ urobiť, aby bol jeho automobil opravený, čo sa stane alebo môže stať, ak si nedá automobil opraviť a v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke
  • informovať aj majiteľov ojazdených automobilov ktorí automobil nekúpili v sieti autorizovaných obchodných zástupcov spoločnosti Volkswagen
  • poskytnúť v súvislosti s vykonávaním opráv podporu aj predajcom automobilov
  • predĺžiť lehotu na vykonanie opráv: pokiaľ sa opravy nedokončia do jesene 2017, spoločnosť Volkswagen by sa mala zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru na tak dlho, ako bude potrebné

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_sk.htm