Ceny EÚ pre ženy inovátorky

7. septembra 2017

Európska komisia otvorila piaty ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky určenej podnikateľkám, ktoré úspešne uviedli svoje výnimočné inovácie na trh.

Viac na:    http://ec.europa.eu/slovakia/news_sk