Putovná výstava „Súdržnejšia Únia – Posolstvo Rímskych zmlúv pre dnešnú Európu“

4. septembra 2017

Dovoľujeme si informovať širokú verejnosť, že dňa 31.8.2017 bola v objekte Multicentra, Banícke námestie 14 v Spišskej Novej Vsi otvorená putovná výstava  „Súdržnejšia Únia – Posolstvo Rímskych zmlúv pre dnešnú Európu“ .    Výstava potrvá 14.9.2017.

20170904_095604

Info o možnosti vstupu a účasti je na nižšie uvedených kontaktoch:

0907 935 391,   053 4298 270

europedirect@europedirectsnv.eu

www.europedirectsnv.eu

www.facebook.com/edicsnv

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves