Deň EÚ v meste Gelnica 2017

14. augusta 2017

Informačné centrum Europe Direct  Sp. Nová Ves sa dňa 11.8.2017 zúčastnilo Dní mesta Gelnice a XXVI. Gelnického jarmoku.

Cieľom podujatia bola podpora zvyšovania informovanosti občanov a návštevníkov mesta o činnosti a fungovaní únie, prezentácia činností a poskytovaných služieb informačných centier, súťaže, kvízy, vedomostné testy pre deti a mládež, diskusia s občanmi na témy EÚ.

Najpočetnejšími návštevníkmi stánku boli deti, mládež, študenti, učitelia a rodičia s deťmi, ktoré sa zúčastňovali osláv Dní mesta.

Podujatie sa konalo za pekného, teplého letného počasia, čo sa odzrkadlilo na veľmi vysokej návštevnosti občanov na podujatí.

Foto z podujatia:

IMG_9742*IMG_9727*IMG_9729*IMG_9732*IMG_9735*IMG_9739*IMG_9746***