Eurofondy vysvetlené jednoducho a stručne v 5 krokoch

6. augusta 2017

Eurofondy vysvetlené jednoducho a stručne v 5 krokoch

V súvislosti s častými novinárskymi otázkami ohľadom využívania fondov EÚ pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prehľad, ktorého cieľom je novinárom a širokej verejnosti stručne a jednoducho vysvetliť čerpanie (kto má za čo zodpovednosť, ako funguje kontrola a pod.).

Infografiku, ktorú nájdete v prílohe, je možné so súhlasom Zastúpenia EK na Slovensku a s uvedením zdroja voľne zdieľať, príp. z nej vychádzať.

Eurofondy-v-5-krokoch (2)