Z Grécka a Talianska minulý mesiac členské štáty premiestnili rekordný počet utečencov

31. júla 2017

Európska komisia dnes predstavila 14. správu o pokroku v oblasti premiestňovania žiadateľov o azyl v rámci EÚ a presídľovaní utečencov z nečlenských krajín. Z nej vyplýva, že v júni 2017 sa podarilo premiestniť rekordný počet osôb (viac ako 2000 osôb z Grécka a takmer 1000 z Talianska).

Celkovo počet premiestnení za minulý mesiac dosiahol 24676 osôb, z toho najlepšie svoj záväzok v tejto oblasti plnili Malta (takmer 105 percent), Fínsko (87 percent), Írsko (76,5 percenta) a Lotyšsko (66,7 percenta). Pre porovnanie, Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 žiadateľov o azyl z Grécka, z Talianska zatiaľ nikoho. To predstavuje splnenie nášho záväzku na 1,8 percenta.

Voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku dnes Európska komisia pristúpila k ďalšej fáze konania o porušení právnych predpisov z dôvodu neplnenia ich právnych záväzkov týkajúcich sa premiestnenia (viď. tlačová správa nižšie).

V oblasti presídľovania utečencov z nečlenských krajín je celkový pokrok naďalej pozitívny, pričom sa už vykonali približne tri štvrtiny (17 179) z 22 504 presídlení dohodnutých v júli 2015. Viaceré členské štáty, vrátane Estónska, Fínska, Nemecka, Írska, Holandska, Švédska či Veľkej Británie si pritom svoje

záväzky týkajúce sa presídľovania už splnili. Slovensko doposiaľ nepresídlilo nikoho.

Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopoulos k tomu uviedol: „Pri pohľade na výsledky, ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť, je veľmi jasná jedna vec: premiestňovanie funguje, ak existuje politická vôľa. Teraz potrebujeme konečný impulz na dosiahnutie nášho spoločného cieľa, a tým je do septembra premiestniť prevažnú väčšinu žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú v Grécku a Taliansku a sú na to oprávnení. Pod značným tlakom sa nachádza najmä Taliansko a ja vyzývam všetky členské štáty, aby naďalej zintenzívňovali svoje úsilie v oblasti premiestňovania z tejto krajiny. EÚ sa krajinám s vonkajšou hranicou neobráti chrbtom a Komisia bude aj naďalej zaisťovať, aby všetky členské štáty plnili svoje právne záväzky, pokiaľ ide o premiestnenie.“

Podrobnosti sa dočítate tu.