Zastúpenie EK na Pohode – aj prieskum o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

11. júla 2017

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si aj tento rok získalo obľubu u návštevníkov najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda 2017. Vyplynulo to aj z dotazníka ktorý vyplnil rekordný počet návštevníkov EU Infozóny. Väčšina ľudí, ktorá sa zapojila, označila za hlavné prínosy EÚ najmä voľný pohyb osôb, prístup na jednotný trh, spoločnú menu, roaming bez poplatkov, podporu investícií z európskych fondov a s tým spojený regionálny rozvoj a tiež silnejšiu pozíciu EÚ ako celku vo svete. Medzi výhradami najčastejšie spomínali nedodržiavanie pravidiel všetkými členskými štátmi, silnejšiu pozíciu veľkých štátov voči menším, byrokraciu, pomalé rozhodovanie, zlé využívanie eurofondov, migračnú politiku či nedostatočnú komunikáciu voči občanom. Medzi najčastejšími obavami rezonoval strach z vojny, rozpadu EÚ, zatvárania hraníc, vytvorenia viacrýchlostnej EÚ, korupcie, terorizmu, extrémizmu či xenofóbie. Najviac zase oceňovali hodnoty EÚ ako demokracia, sloboda, solidarita, rovnosť, jednota, mier a právny štát.

Pohoda 2017_

EÚ infozóna ponúkala tiež možnosť zúčastniť sa zábavných súťaží, vedomostných kvízov a interaktívnych hier, ktoré preverili, koľko kto vie o ostatných európskych krajinách i samotnej EÚ. Zastúpenie Európskej komisie pokračovalo v prieskume, ktorý si získal obľubu už na Majálese a Dni Európy v máji. Návštevníci festivalu Pohoda tak tiež mali možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ. Prieskum bol realizovaný vo forme interaktívnej inštalácie v tvare holubice. Každý tak na ňu mohol nalepiť jednu z piatich nálepiek reprezentujúcich scenáre budúceho fungovania EÚ-27, ktoré Európska komisia predstavila 1. marca vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ:

  1. Oveľa viac a spoločne                               39.89%
  2. Menej, ale efektívnejšie                         34.40%
  3. Tí, ktorí chcú, robia viac                            16.60%
  4. Pokračovať v súčasnom smerovaní      4.68%  
  5. Iba jednotný trh                                           4.42%

Na tomto prieskume sa zúčastnilo spolu 747 ľudí. Z nich drvivá väčšina sa vyjadrila, že si najviac želá, aby EÚ realizovala oveľa viac vecí spoločne – za tento scenár, sa vyjadrilo takmer 40 percent zúčastnených (298 hlasov).       

V Európa Stage sa tento rok živo debatovalo o tom ako čeliť nenávisti na internete, šíreniu strachu a predsudkov, o populizme, budúcnosti Európy, ale aj o a programe Erasmus+, ktorý práve tento rok oslavuje okrúhle 30. narodeniny a ponúka široké spektrum možností pre mladých ľudí.