Digitálna ekonomika a spoločnosť v EÚ – štatistické údaje, digitálna publikácia

10. júla 2017

Digitálna ekonomika a spoločnosť v EÚ  – štatistické údaje, digitálna publikácia.  Digitálnu publikáciu zostavil Eurostat a poskytuje v štyroch kapitolách rozličné údaje o sektore ICT.

digital-hp-cover

Vstúpte do publikácie:    http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/