Európa pre občanov: Výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia DRUŽOBNÉ MESTÁ a SIETE MEDZI MESTAMI

16. júna 2017

Agentúra EACEA uverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami.

Za Družobné mestá bolo zo Slovenska podporených 25 projektov a za Siete medzi mestami 1 projekt. Všetkým úspešným grantistom k výsledkom gratulujeme.

Všetci žiadatelia, aj tí neúspešní, budú agentúrou EACEA informovaní o výsledkoch hodnotenia detailnejšie a to písomne e-mailom nasledovne:

  • oficiálna správa o výsledku hodnotenia Vám bude doručená do konca júna 2017,
  • rozhodnutie o grante bude úspešným žiadateľom posielané v priebehu júna 2017, čiže už v týchto dňoch,
  • prvé schválené projekty budú realizované od júla 2017.

Ostatné výsledky marcovej uzávierky týkajúce sa opatrení Projekty občianskej spoločnosti a Európska pamäť budú zverejnené neskôr. Najneskôr však 30. 6. 2017.

Viac informácií sa môžete dočítať na web stránke agentúry EACEA.

Zdroj:   http://www.europapreobcanov.sk/index.php/news/164/18/Vysledky-marcovej-uzavierky-pre-opatrenia-DRUzOBNe-MESTa-a-SIETE-MEDZI-MESTAMI/