Zbohom roamingové poplatky – video

15. júna 2017

Pozrite si video k aktuálnemu zrušeniu roamingových poplatkov v EÚ.

<iframe src=”http://europa.eu/!Ny77GU” id=”videoplayer” width=”852″ height=”480″ frameborder=”0″ scrolling=”no” webkitAllowFullScreen=”true” mozallowfullscreen=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

http://europa.eu/!Bq87fJ

 

Zdroj:    http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I138665&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm