Pedagogické materiály pre učiteľov

6. mája 2017

Nedávne štúdie ukazujú, že obyvatelia miest Európskej únie , a to najmä mladí ľudia, majú pocit, že stratili prepojenie s poľnohospodárstvom ako zdrojom potravín. Neuvedomujú si ani významnú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári v našej spoločnosti a hospodárstve, a to nielen dodávaním potravín, ale aj ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov a zaisťovaním životaschopnosti vidieka a vidieckych oblastí. Tento balík pedagogických materiálov bol vytvorený ako reakcia na stratu tohto prepojenia.

Balík tvorí zbierka zdrojov určených na výučbu a vzdelávanie a jeho cieľom je zvýšiť povedomie mladých Európanov vo veku od 11 do 15 rokov o dôležitosti potravín a poľnohospodárstva v Európe:

0-contents_sk

Je určený pre učiteľov, aby ho využívali v rámci výučby rôznych predmetov, ako je zemepis, prírodné vedy, občianska náuka, ekonomika, európske štúdie, domáca ekonomika, poľnohospodárske vedy, informačné a komunikačné technológie a sociálne vedy.

Vďaka výberu rozmanitých a doplňujúcich nástrojov a aktivít môžu učitelia pomôcť študentom oboznámiť sa s tromi dôležitými témami: potraviny, životné prostredie a vidiek. Cieľom tohto balíka nie je poskytnúť nástroje na výučbu o politike EÚ ako takej , ale ukázať výhody, ktoré poľnohospodárstvo prináša všetkým občanom.

Pozrite video:    https://youtu.be/kC7nt09wsdM   na:   https://www.youtube.com/watch?v=kC7nt09wsdM&feature=youtu.be

Nájdete na:    https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_sk