Seminár Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

10. apríla 2017

POZVÁNKA

na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom

Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.

Viac v prílohe:

Pozvánka – Ako znižovať zaostávanie regiónov SR-ZEK