Komisia a úrady na ochranu spotrebiteľov si posvietili na zavádzajúce rezervačné internetové portály

8. apríla 2017

Spotrebitelia si čoraz častejšie rezervujú hotely a letenky cez internet, pričom sa stretávajú so stále väčším množstvom problémov spojených s takýmito cestovnými službami. Podľa európskych spotrebiteľských centier patria tieto služby v súčasnosti medzi tie, na ktoré sa spotrebitelia najčastejšie sťažujú.

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa EÚ z 28 krajín (26 členských štátov EÚ plus Nórsko a Island – nezúčastnili sa Chorvátsko a Írsko), preto začali v októbri 2016 koordinovane preverovať 352 portálov na porovnávanie cien a rezerváciu ubytovania alebo cestovných lístkov v celej EÚ.

Pritom zistili, že 235 z kontrolovaných portálov, teda dve tretiny, neuvádzalo spoľahlivé informácie o cenách. Dochádzalo napríklad k tomu, že v neskoršej fáze rezervačného procesu boli pridané dodatočné cenové položky bez toho, aby bol o tom spotrebiteľ jasne informovaný, alebo že propagované zvýhodnené cenové ponuky nezodpovedali žiadnej z dostupných služieb.

Najčastejšie zistenia:

  • V tretine prípadov nezodpovedala cena, ktorá sa zobrazila na začiatku, konečnej cene.
  • V pätine prípadov nebolo skutočne možné zvýhodnené ponuky využiť.
  • V takmer tretine prípadov nebola jasná celková cena alebo spôsob, akým bola vypočítaná.

Orgány preto požiadali dotknuté internetové portály, aby pri svojich postupoch dodržiavali právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa, podľa ktorých musia uvádzať plne transparentné informácie o cenách a ich ponuky musia byť prezentované v zrozumiteľnej forme na začiatku rezervačného procesu.

Na Slovensku kontrolu vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia.

Súčasné preverovanie internetových portálov v celej EÚ (tzv. sweep) je séria súbežných kontrol, ktoré vykonávajú národné orgány na ochranu spotrebiteľa v rôznych krajinách. Zisťuje sa pri nich, či sa dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak sa takéto porušovanie zistí, tieto orgány sa obrátia na dotknuté spoločnosti a vyzvú ich, aby nedostatky odstránili.

Predchádzajúce preverovania sa zameriavali napríklad na leteckých dopravcov (2007), lístky predávané cez internet (2010), spotrebiteľské úvery (2011), cestovné služby (2013), či smernicu o právach spotrebiteľov (2015).