Komisia zverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2016

16. marca 2017

Všeobecná správa o činnosti Európskej únie s názvom „EÚ v roku 2016“ dopĺňa Bielu knihu o budúcnosti Európy a zároveň poskytuje prehľad o hlavných európskych podujatiach, iniciatívach a rozhodnutiach z minulého roku.

Predseda EK Jean-Claude Juncker k jej zverejneniu uviedol: „Našou ambíciou ako EÚ nesmie byť prispôsobiť sa meniacemu svetu, ale formovať ho. Našim cieľom nie je len chrániť to, , čo máme dnes, ale vytvoriť lepšiu spoločnosť zajtrajška.  Naše deti si zaslúžia Európu, ktorá chráni ich spôsob života.  Zaslúžia si Európu, ktorá ich posilňuje a bráni.  Zaslúžia si Európu, ktorá chráni.  Je načase, aby sme my všetci – inštitúcie, vlády a občania – prijali zodpovednosť za budovanie Európy.“

Správa je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. V slovenčine si ju môžete prečítať tu.