Na Slovensko pricestuje zástupca generálneho tajomníka EK

15. marca 2017

Zajtra, 15.marca, na Slovensko pricestuje zástupca generálneho tajomníka EK Jean-Eric Paquet. Ide o druhú najvyššiu pozíciu v rámci administratívy Európskej komisie. Počas svojej cesty absolvuje stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Rastislavom Chovancom, ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom. Zároveň navštívi NRSR, kde bude diskutovať s členmi Výborov NRSR pre európske záležitosti, pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti a rovnako sa tiež stretne so sociálnymi partnermi.

Cieľom návštevy je diskusia o Správe o Slovensku na rok 2017, ktorú Komisia predstavila 22. februára. V správe sa Komisia podrobne venuje makroekonomickému vývoju na Slovensku, investíciám, politikám zamestnanosti, vzdelávaniu, daniam, zdravotníctvu, podnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, manažment EU fondov a riadenie ľudských zdrojov.