Teraz máme väčšiu moc rozhodovať, čo sa stane v Európe.

14. novembra 2013

Formujeme budúcnosť Časy sa menia a zmenili sme sa aj my. Od predchádzajúcich európskych volieb sa zmenili pravidlá hry. Európsky parlament má teraz väčšiu moc pri určovaní politického smerovania Európy a aj pri každodenných rozhodnutiach, ktoré nás ovplyvňujú. Silnejší Európsky parlament znamená viac vplyvu pre každého, viac možností pri riešení vašich problémov, viac možností pri menení toho, čo je potrebné zmeniť, väčšiu asertivitu pri zachovávaní toho, čo chceme zachovať.

Európa čelí veľkým výzvam. Ich riešenie nebude ľahké a bude potrebné prijímať rozhodnutia. Zmeny systému mali zabezpečiť, že my, obyvatelia Európy máme väčšie slovo pri týchto rozhodnutiach. A to nielen, keď kráčame k volebnej urne, ale vždy, keď je to potrebné.

KONAJ

KonajEurópa prechádza búrlivým obdobím. Pre mnohých Európanov sú to ťažké časy. Doba sa zmenila a my tiež. Európsky parlament má dnes väčšiu moc pri tvarovaní Európy než kedykoľvek predtým. A to dáva aj Vám viac moci, aby ste veci rozhýbali. Môžete ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú vášho života, ako aj života viac ako 500 miliónov ľudí. Môžete niečo začať alebo niečo ukončiť. Môžete žiadať viac alebo menej. Môžete konať a vziať dôležitejšie i menej dôležité veci do vlastných rúk… Koniec-koncov ste to vy, kto rozhoduje, čo sa stane. Alebo nestane.

Európsky parlament zastupuje každého z vás a koná vo vašom mene. Naše rozhodnutia vychádzajú z toho, čo je pre vás dôležité. Nič sa síce nemôže zmeniť cez noc, ale jedna vec je istá: spolu to dokážeme.

REAGUJ

ReagujMôžete dosiahnuť skutočnú zmenu. Držte sa toho, čo má cenu, zmeňte to, čo potrebuje zmenu. Alebo sa pýtajte a kritizujte. Podeľte sa o svoje myšlienky a reagujte. Európska cesta nie je len o jednej vízii alebo o jednom cieli, je o tom, aby každý názor dostal férovú šancu.

Európsky parlament je tu na to, aby reagoval na vaše požiadavky a aby bojoval za veci, ktoré vás naozaj trápia. Našou prácou je načúvať množstvu hlasov v Európe a poskytovať reálne odpovede. Budeme čeliť každodenným výzvam a ponúkať zmysluplné riešenia.

ROZHODUJ

Rozhoduj

Rozhoduj

Európsky parlament vám dáva väčšiu moc, ako si myslíte. Máte priamy vplyv na budúcnosť každého človeka a, čo je dôležitejšie, na vašu vlastnú budúcnosť a tiež budúcnosť ďalších generácií. Každý váš krok a reakcia vedie v konečnom dôsledku k výsledkom. Rozhodnutia, ktoré prijímame spoločne, majú vplyv na každodenný život viac ako pol miliardy obyvateľov Európy.

Úlohou Európskeho parlamentu je zabezpečiť to najlepšie pre každého, vrátane vás. Dosiahnuť zmenu nielen pre vás, ale s vami.
Dnes, zajtra a pozajtra.

Zdroj: www.europarl.europa.eu