Sprievodca EÚ financovaním v období 2014-2020

6. marca 2017

Výskumná služba Európskeho parlamentu zostavila praktickú príručku o možnostiach financovania rôznych projektov, zámerov pre verejný, súkromný a tretí sektor.

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf