Kto je kto v Európskom parlamente – infografika

4. februára 2017

Nový predseda, podpredsedovia a kvestori Európskeho parlamentu

V utorok 17. januára si poslanci Európskeho parlamentu zvolili svojho nového predsedu, stala sa ním taliansky ľudovec Antonio Tajani. Deň na to sa hlasovalo o štrnástich nových podpredsedoch a piatich kvestoroch. Ich zoznam nájdete v našej infografike.

Predseda, podpredsedovia a kvestori spoločne tvoria takzvané predsedníctvo, ktoré dohliada na vnútornú organizáciu Parlamentu. Predseda dohliada na všetku činnosť Parlamentu a zastupuje ho v právnych veciach a vzťahoch s vonkajšími aktérmi. Svoje úlohy, ako napríklad predsedanie plenárnemu zasadnutiu, môže delegovať na podpredsedov. Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov.

20170120PHT59334_originalVolebné obdobia Parlamentu trvá päť rokov, no mandát predsedu podpredsedov a kvestorov dva a pol roka. Preto sa volia vždy na začiatku a v polovici volebného obdobia.

 

Viac:    http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170113STO58069/nov%C3%BD-predseda-podpredsedovia-a-kvestori-eur%C3%B3pskeho-parlamentu.-infografika