Správa: Prístupy k integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trhu práce

27. decembra 2016

Táto správa rozširuje existujúce výskumy o integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trhu práce v reakcii na utečeneckú krízu. Aktualizuje informácie o právnych predpisoch a praktické opatrenia v prvej polovici roka 2016, skúma integráciu na trhu práce v širšom kontexte prijímania žiadateľov o azyl a skúma úlohu sociálnych partnerov.

Správa a hlavné závery zistení sú priložené v prílohe.

ef1646en

ef1646en1

Zdroj:   http://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/report/2016/labour-market-social-policies/approaches-to-the-labour-market-integration-of-refugees-and-asylum-seekers

Zdroj:    http://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/executive-summary/2016/labour-market-social-policies/approaches-to-the-labour-market-integration-of-refugees-and-asylum-seekers-executive-summary