Čo je Európsky hospodársky a sociálny výbor?

10. decembra 2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor (The European Economic and Social Committee (EESC)) predstavuje fórum pre možnosti konzultácií, dialógu a dohôd medzi predstaviteľmi rôznych sektorov  občianskej spoločnosti.

Viac v priloženej príručke alebo na:   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41049

What is EESC-01-16-049-en-n