Publikácia EÚ vo svete 2016

22. októbra 2016

eu-in-the-world_0

*

Publikácia poskytuje štatistický obraz Európskej únie vo vzťahu ku zbytku sveta. Uvádza široký rozsah ukazovateľov, štatistických hodnôt v rôznych oblastiach ako sú: populácia, podmienky na život, zdravie, vzdelávanie, pracovný trh, atď.

Publikácia je v prílohe:

KSEX16001ENN_002