Európske fórum cestovného ruchu

12. októbra 2016

V Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa dnes 11. októbra uskutočnilo Európske fórum cestovného ruchu.

Jeho otvorenie oficiálne zahájili, európska komisárka pre vnútorný trh a priemysel Elzbieta Bienkowska, slovenský minister dopravy Arpád Ersek, maltský minister pre cestovný ruch Edward Z. Lewis, europoslanec a predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch István Ujhelyi a výkonný riaditeľ Svetovej organizácie cestovného ruchu Zoltan Somogyi.

Medzi hlavné témy patria podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť EÚ turizmu, dane a zdieľaná ekonomika. Európska Komisia vidí konkurencieschopnosť, pracovné miesta a rast ako hlavnú prioritu.  Cestovný ruch je práve jedným z odvetví, ktoré sú veľkým prínosom pre realizáciu týchto priorít.

Eurokomisárka Bienkowska počas podujatia ocenila vynikajúce výsledky Slovenska v oblasti rastu cestovného ruchu: “Teší ma, že celkový prínos cestovného ruchu k národnému HDP Slovenska narastie podľa odhadov v roku 2016 o takmer 5 %.  Gratulujem vám.”

Európska komisia v súčasnosti už pracuje na implementácii akčného plánu s cieľom prepojiť turizmus a kultúrne dedičstvo. Bienkowska: “Zahŕňa to propagáciu medzinárodných kultúrnych trás v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovný ruch, Radou Európy, UNESCO, členskými štátmi, regiónmi a priemyslom.“

Európska komisia má v oblasti podpory turizmu a konkurencieschopnosti štyri hlavné priority: zlepšenie podnikateľského prostredie a zatraktívnenie investícií, podpora nových modelov vývoja cestovného ruchu, podpora zručností a propagácia Európy ako destinácie v tretích krajinách.

V júni tohto roka Komisia prijala nový a komplexný program v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je zaistiť ľuďom možnosť rozvíjať odmlada širokú škálu zručností a naplno využiť ľudský kapitál Európy, čo v konečnom dôsledku posilní zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast v Európe. Až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. Len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce.

Eurokomisárka Bienkowska počas podujatia tiež vyzdvihla fakt, že 12. júla tohto roku vyhlásil na summite EU – Čína predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker rok 2018 za rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou. „Je to výborná príležitosť propagovať Európu ako turistickú destináciu. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi, regiónmi a priemyslom v príprave tejto iniciatívy s cieľom motivovať čoraz viac čínskych turistov na návštevu do Európy. Cestovný ruch, kultúra a kreativita úzko súvisia. Potrebujeme ich lepšie využiť, prepojiť, a tak naštartovať atraktivitu a kvalitu ponuky európskeho turizmu. Zahŕňa to propagáciu medzinárodných kultúrnych trás v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovný ruch, Radou Európy, UNESCO, členskými štátmi, regiónmi a priemyslom,“ uviedla eurokomisárka Bienkowska.